Bảng Giá Cho Thuê Xe Du Lịch Của Công Ty Châu Âu

(Đơn vị :VNĐ)

 

Lộ trình chuyến đi Thời gian Xe 4 Chổ Xe 7 Chổ Xe 16 Chổ Xe 29 Chổ Xe 45 Chổ
Sân Bay Tân Sơn Nhất 3 Giờ 400 450 600 800 1.200
 City Tour 1/2 Ngày 700  800 900 1.400 1.600
 City Tour 1 Ngày 900 1,000 1,100
1,700 2.500
 Cần Giờ 1 Ngày 900 1.200 1.400 1.900 3.000
Địa Đạo Củ Chi 1/2 Ngày 800 1,000 1.200 1.800    2.800
 Củ Chi -Tây Ninh 1 Ngày      1,000 1.200 
1.600 2.300 
3.500
 Tây Ninh 1 Ngày   900 1.100 1.400 
2.000  
3.000
 Mỹ Tho     1 Ngày 1,000 1.200    1.500  
1.800  
3.000
 Cần Thơ 2 Ngày 2.000 2.800 3.000 4.500 6.600 
Châu Đốc  3 Ngày 3.000  4.000 5.000  6.500 10.000 
Châu Đốc- Hà Tiên    4 Ngày  4.400  5.500  6.000 7.500   12.000 
Rạch Giá     2 Ngày  2.200 3.000 3.500   5.000  7.000
Vĩnh Long    1 Ngày 1.400 1.500   1.800 2.500  3.500
Sa Đéc 1 Ngày 1.200 1.400  1.700  2.400 3.500 
Rừng Nam Cát Tiên 1 Ngày  1.400  1.600  1.850  2.500  4.000 
Rừng Nam Cát Tiên      2 Ngày 2.000 2.800  3.000  3.000 5.500 

Vũng Tàu- Long Hải

1 Ngày  1.400  1.500  1.800  2.500  4.000
Vũng Tàu      2 Ngày  1.700  1.900 2.500
3.600 5.500 
Mũi Né     2 Ngày  2.500 3.200 3.500 4.500  6.600 
Đà Lạt     3 Ngày 3.500  4.000  5.000  6.000  9.500 
Nha Trang     3 Ngày  4.000  4.600  5.500  6.500 11.000
             

Loại xe: Bảng Giá Thuê Xe Du Lịch

Thuê xe: Call 0918.176.999

Lộ trình chuyến đi Thời gian Xe 4 Chổ Xe 7 Chổ Xe 16 Chổ Xe 29 Chổ Xe 45 Chổ Sân Bay Tân Sơn Nhất 3 Giờ 400 450 600 800 1.200  City Tour 1/2 Ngày 700   800 900 1.400 1.600  City Tour 1 Ngày 900 1,000 1,100 1,7...

Loại xe: Bảng Giá Thuê Xe Du Lịch

Thuê xe: Call 0918.176.999

•    Thời gian : 01 ngày •    Phương tiện : Đi và về bằng ôtô•    Khởi hành : hằng ngày −−−−−&&&−−−−−   Chương trình du lịch Vũng Tàu sẽ đưa quý khách đến với  phố...